Menu

Debiutanci

Dziecko - z czym to się je?

Noworodek - papierologia

kira-123

No dobrze. Dziecko urodzone, wypisane ze szpitala, wraca do domu i... co dalej? Dalej są przytulasy, całusy i... papierki...

Najpierw (do 14 dni od porodu) trzeba zgłosić dziecko do Urząd Stanu Cywilnego i odebrać najważniejszy dokument, czyli odpis aktu urodzenia. Potrzebne Ci będą:

 • dowody osobiste obojga rodziców (jeśli związek małżeński został zawarty w innym USC niż dokonywane jest zgłoszenie trzeba wziąć także odpis skrócony aktu małżeństwa; jeśli rejestracji dokonuje matka po rozwodzie – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeśli dziecko rejestruje panna w innym urzędzie niż sama została zarejestrowana – odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli matka jest wdową potrzebny będzie skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka)
 • wypełniane na miejscu oświadczenie rodziców o nadanych imionach (jeśli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez rodziców musi na miejscu wypełnić także podanie o odpisy aktu urodzenia)
 • wypełniony na miejscu wniosek o wydanie odpisów (trzech) aktu urodzenia

Uwaga! Jeśli jesteś panną a chcesz, żeby dziecko nosiło nazwisko ojca możesz pójść z ojcem dziecka do USC jeszcze PRZED PORODEM i tam dopełnić wszelkich formalności. 

Następnie należy zarejestrować dziecko w wybranej przychodni (numer PESEL można donieść później) oraz wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.

Jeżeli któreś z Was pracuje na etat musi zgłosić urodzenie dziecka w Zakładzie Pracy. W przypadku matki potrzebny jest: odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka, wniosek o urlop macierzyński, numer PESEL (można donieść). W przypadku ojca: odpis aktu urodzenia, numer PESEL (można donieść), wniosek o przyznanie urlopu okolicznościowego (2 dni). Ponadto jedno z rodziców musi zgłosić dziecko w zakładzie pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Po około 30 dniach od zgłoszenia w USC należy udać się do Urzędu Miasta (Dzielnicy), by tam odebrać nadany dziecku numer PESEL. Potrzebne wówczas będą:

 • dowód osobisty
 • odpis aktu małżeństwa lub odpowiednio: jeśli rejestracji dokonuje matka po rozwodzie – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeśli dziecko rejestruje panna – odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli matka jest wdową – skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka
 • odpis aktu urodzenia dziecka 

W tym samym urzędzie można od razu zgłosić się po "becikowe" (masz do niego prawo niezależnie od dochodów, do 12 miesięcy od urodzenia dziecka). Wymagane są:

 • dowody osobiste obojga rodziców oraz ich kserokopie
 • odpis aktu urodzenia
 • numer PESEL 
 • wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Uch... To chyba wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam...

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
 • kowalski198

  Co sądzicie o: laktator ręczne

© Debiutanci
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci